Mnenje/soglasje upravljavca občinske ceste/javnega dobra k projektu DGD za pridobitev gradbenega dovoljenja

Opis postopka

Priloge

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku