Obrazec za vpis podatkov o spremembah zavezancev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku