Soglasje za posege v varovalne pasove občinskih cest ali prometnih površin

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku